Geregistreerde criminaliteit

In processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten.