Gemiddelde verpleegduur

Aantal verpleegdagen in een periode, gedeeld door het aantal in die periode opgenomen patiënten.