Geregistreerde werkloze

Iemand van 16 tot 65 jaar die bij een CWI (voorheen arbeidsbureau) ingeschreven is en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken.
De leeftijd van zestien jaar houdt verband met de leerplicht die duurt tot het einde van het schooljaar waarin de leerling de zestienjarige leeftijd heeft bereikt of tenminste twaalf volledige schooljaren heeft voltooid.