Gerechtshof

Rechtscollege dat het hoger beroep behandelt in zaken waarin een rechtbank al een beslissing heeft gegeven.
Het hof is in principe altijd de hoger beroepsinstantie, tenzij in de wet een andere instantie (zoals Centrale Raad van Beroep (CRvB) of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) is aangewezen.