Geboren in Nederland

Kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of in het buitenland geboren zijn.