Geldmarkt

De markt waarin financiële transacties met een looptijd korter dan twee jaar plaatsvinden.
De geldmarkt is de denkbeeldige ruimte waar middelen met een korte looptijd worden uitgezet en aangetrokken. In de regel vinden hier financiële transacties plaats met een looptijd korter dan twee jaar. De schuldtitels waarin de transacties plaatsvinden zijn: chartaal en giraal geld, deposito's, spaartegoeden, kortlopende leningen en waardepapieren. Voorbeelden van kortlopende waardepapieren zijn Dutch Treasury Certificates, commercial papers en certificates of deposit.