Gescheiden

Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding, of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.

Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.