Getijdenenergie

Energie opgewekt uit getijden en golven op zee en oceaan.