Geregistreerde geneeskundige

Persoon die een universitair artsexamen met goed gevolg heeft afgelegd en die is ingeschreven in het register van geneeskundigen van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid en die zo de wettelijke bevoegdheid heeft verkregen om de geneeskunde uit te oefenen, waaronder huisartsen en specialisten.