Geboorteland

Het land waar een persoon geboren is.
Uitgegaan wordt van de lijst van bestaande landen. In die gevallen waarin landen van naam zijn veranderd of landen niet meer bestaan, worden de historische aanduidingen gewoonlijk vervangen door de toepasselijke namen van bestaande landen. In sommige gevallen worden landen samengenomen omdat het beschikbare materiaal uitsplitsing niet mogelijk maakt. Zo is het in de regelgeving binnen de gemeentelijke bevolkingsregisters voorgeschreven dat de landcode in overeenstemming is met de gebeurtenisdatum. Aangezien bijvoorbeeld Aruba als land bestaat sinds 1 januari 1986 en tot die datum onderdeel was van het land Nederlandse Antillen, is in de gemeentelijke bevolkingsregisters aan iedere persoon die in 1985 of eerder is geboren op het eiland Aruba, het geboorteland Nederlandse Antillen toegekend.