Afwezigheidsdag (ziekenhuis)

Een dag, niet zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan een nacht waarop de patiënt niet in het ziekenhuis verblijft.
Het betreft een meestal geplande afwezigheid van ten hoogste drie dagen. Dergelijke dagen kunnen niet tegen het geldende verpleegtarief worden gedeclareerd. Afwezigheidsdagen volgend op een pre-operatieve screening worden niet als verpleegdag aangemerkt en kunnen op generlei wijze worden gedeclareerd.