Agrarisch terrein

Terrein in gebruik voor land- en tuinbouw, inclusief glastuinbouw.
Indien omsloten door agrarisch terrein worden ook tot agrarisch terrein gerekend: water smaller dan zes meter, bosstroken, alle niet-openbare wegen, alle openbare wegen van zeer plaatselijk belang en verspreide bebouwing met bijbehorende erven en tuinen.