Algemene arbeidsongeschiktheidswet

Een algemeen verplichte verzekering voor de gehele bevolking tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Deze wet is per 1 juli 1998 ingetrokken. In plaats hiervan zijn WAZ en Wajong gekomen