Archivistiek B (opleiding)

Opleiding tot informatiemanager/ archivaris aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Archiefschool Amsterdam.
Opvolger van de voormalige opleiding tot Middelbaar Archiefambtenaar.