Aflopend krediet

Kredietvorm waarbij het bedrag van de lening in zijn geheel ter beschikking komt van de kredietnemer en, vermeerderd met de kredietvergoeding (rente en kosten), in een vast aantal termijnen moet worden afgelost terwijl de afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden opgenomen.
Persoonlijke leningen, financieringskredieten, huurkoop en afbetaling vallen onder aflopend krediet.