Arbeidsplaats

Een plaats waar arbeid kan worden verricht door één werkzame persoon.
De te verrichten arbeid kan soms in brokstukken worden verdeeld over meerdere personen. Er ontstaan dan meerdere arbeidsplaatsen.