Arbeidsplaats

Een plaats waar arbeid kan worden verricht door één werkzame persoon.
De te verrichten arbeid kan soms in brokstukken worden verdeeld over meerdere personen. Er ontstaan dan meerdere arbeidsplaatsen.

Relevante links