Archiefbewaarplaats

Indeling van archieven naar het soort beheerder: rijksarchieven, gemeentearchieven, streekarchieven, streekarchivariaten, waterschapsarchiefdiensten, secretarieën van gemeenten en waterschappen.