Ambtelijke informatie (archieven)

Informatie door archieven verstrekt aan ministeries en andere overheidsinstellingen.