Aromaten

Lichte olie met hoge gehaltes aromaten bestemd als grondstof voor de
petrochemische industrie.
Aromaten zijn koolwaterstoffen met een gesloten
koolstofatoomketen (cyclisch), zoals benzeen, tolueen en xyleen.