Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst waarvan de einddatum niet is vastgelegd, tenzij door de pensioendatum.
Voor beëindiging daarvan moet men een ontslagvergunning aanvragen bij de directeur van het CWI, tenzij de overeenkomst wordt beëindigd op grond van:
- overlijden werknemer,
- gewichtige reden (ontbinding door kantonrechter),
- dringende reden (op staande voet),
- met wederzijds goedvinden.