Arbeidsrecht

Deelgebied van het burgerlijk recht, dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt.
Het gaat bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over een conflict over de betaling van het loon.