Ambtshalve aangifte

Proces-verbaal dat op initiatief van een opsporingsambtenaar is opgemaakt.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als iemand wordt aangehouden wegens rijden onder invloed.