Archivistiek A (opleiding)

Opleiding in de archiefwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Archiefschool Amsterdam.
Opvolger van de voormalige opleiding tot Hoger Archiefambtenaar.