Arbeidsmobiliteit

Verandering van baan of van positie op de arbeidsmarkt.