Arboretum

Wetenschappelijke verzameling van aangeplante boomsoorten.