Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Periodieke uitkering op grond van arbeidsongeschiktheidswetten.