Atheneum

Het atheneum is één van de twee onderwijssoorten van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij deze zesjarige opleiding wordt soms Grieks of Latijn als keuzevak aangeboden.
De andere onderwijssoort in het vwo is het gymnasium. Tot de invoering van de profielen mochten de leerlingen op het atheneum voor het eindexamen zelf een pakket van ten minste zeven vakken samenstellen. Vanaf het schooljaar 1998/’99 moeten zij, evenals de leerlingen op het gymnasium, kiezen uit vier profielen.