Activa

Posten op de debetzijde van een balans, vaak betrekking hebbend op bezittingen en te ontvangen vorderingen.