Adoptie

Verandering van een familierechtelijke betrekking: er komt een nieuwe band tot stand tussen een kind en (adoptie)ouder(s).
Er zijn twee soorten adoptie: gewone en stiefouderadoptie.