Afhankelijke beroepsbevolking

Het deel van de beroepsbevolking dat betrekking heeft op in loondienst werkzame personen.
Voor de Nederlandse situatie worden meestal gegevens gepresenteerd over de (beroeps)bevolking van 15 tot 65 jaar.