Associate degree-diploma

Diploma van een wettelijk erkende associate degree opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo).
Vanaf 1 januari 2018 is officieel gestart met associate-degreeprogramma's (vanaf studiejaar 2006/’07 liepen hier al pilots mee). Dat zijn tweejarige programma’s die worden afgesloten met een wettelijke graad.

Voor het volgen van een associate-degreeprogramma aan een hogeschool moet men in principe minimaal een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4 hebben. In sommige gevallen gelden er nog aanvullende eisen.

Alle in Nederland erkende opleidingen in het hbo en wo zijn sinds 2023 opgenomen in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen). RIO vervangt CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) en BRIN (Basisregister Instellingen).