Arbeidsproductiviteit (landbouw)

De netto toegevoegde waarde per arbeidskracht als indicator van de economische prestatie in de agrarische sector.