Algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale hulpverlening aan personen die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard. Daarnaast vindt signalering en preventie plaats.
Het begrip "algemeen" betekent in deze context: laagdrempelig, toegankelijk zonder verwijzing en niet specifiek/exclusief gericht op bepaalde groepen in de samenleving of op specifieke problemen.