Algemene nabestaandenwet

Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die nabestaanden van een verzekerde een inkomen garandeert.
Vanaf 1 juli 2013 kent de ANW twee soorten uitkeringen: de nabestaandenuitkering en de wezenuitkering. De halfwezenuitkering is per deze datum vervallen. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.