Asielverzoek

Aanvraag voor toelating als vluchteling door een persoon uit een ander land.
Asielaanvragen worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen hun land hebben verlaten om elders bescherming of asiel te zoeken.