Autobeschikbaarheid

Het kunnen beschikken over een auto gelet op rijbewijsbezit en beschikbaarheid van een auto in het huishouden.
De volgende situaties worden onderscheiden:
- Geen auto beschikbaar, d.w.z. er is geen auto binnen het huishouden en/of de persoon heeft geen rijbewijs.
- Soms auto beschikbaar, d.w.z. er is wel een auto binnen het huishouden en de persoon is rijbewijsbezitter, maar geen autobezitter.
- Wel auto beschikbaar, d.w.z. de persoon is rijbewijsbezitter en autobezitter.