Arrest

Einduitspraak van de Hoge Raad of van een gerechtshof.