Archiefwet

Wet die het beheer van overheidsarchieven regelt, onder meer de termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden overgebracht.
De Archiefwet 1962 is in 1995 vervangen door de Archiefwet 1995. De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in de CBS-statistiek wordt de term archiefstukken gebruikt. Met de Archiefwet 1995 is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996 gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.