Arbeidszaak

Geschil tussen werkgevers en werknemers.
Arbeidszaken via een dagvaarding zijn doorgaans het initiatief van de werknemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanvechten van ontslag of over een conflict over de betaling van het loon. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, dan gaat dit niet via een dagvaardingsprocedure, maar door middel van een verzoekschrift.