Algemene kinderbijslagwet

De kinderbijslag biedt een financiële tegemoetkoming in de kosten van het onderhoud van kinderen.
Voor kinderen geboren voor 1 januari 1995, is de kinderbijslag afhankelijk van zowel de gezinsgrootte als van de leeftijd van de kinderen. Voor kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 1995 krijgen de ouders een vast bedrag, afhankelijk van de leeftijd. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.