Arbeidsinkomensquote

Het aandeel van de beloning voor arbeid in de netto toegevoegde waarde.
De beloning voor arbeid is de loonsom van werknemers plus de toegerekende beloning voor zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.