Asielzoeker, nationaliteit onbekend

Situatie waarbij van een persoon de nationaliteit niet kan worden vastgesteld omdat hij niet de officiële documenten kan overleggen waaruit zijn nationaliteit blijkt.