Aardolieproducten

Een vloeibare, fossiele brandstof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen.
Ruwe aardolie wordt gewonnen uit de natuur. In raffinaderijen wordt ruwe aardolie omgezet in diverse aardolieproducten.