Arbeidskracht (landbouw)

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf.
Afhankelijk van relatie tot het bedrijfshoofd, rechtsvorm en aard arbeidsovereenkomst wordt onderscheid gemaakt in:
- gezinsarbeidskrachten,
- niet-gezinsarbeidskrachten,
- regelmatige arbeidskrachten,
- niet-regelmatige arbeidskrachten.