Algemeen vruchtbaarheidscijfer

Het aantal levendgeborenen per duizend van het gemiddeld aantal vrouwen van 15 tot 50 jaar in een bepaalde periode (meestal een kalenderjaar).