Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 2. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, arbeidsomstandigheden, 2014-2020
 3. Seizoenspatroon van buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 4. Re-integratie en bijstand, 2021-Q1
 5. Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep, 2021
 6. Aandeel 40-jarige vrouwen in arbeidsuren van een paar
 7. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 8. Uitval na het eerste studiejaar mbo, hbo en wo
 9. Bijstand, derde kwartaal 2021
 10. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2020 fase 1
 11. Extra uitvraag Tegenprestatie 2021
 12. Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020
 13. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2020
 14. Van casuïstiek naar statistiek
 15. Barometer culturele diversiteit
 16. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 17. Baanvinders en baanwisselaars op Caribisch Nederland, 2020
 18. Arbeidsbelemmeringen bij een langdurige aandoening, Bonaire 2020
 19. De arbeidsmarktsituatie na een scheiding
 20. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q1 2021
 21. Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020
 22. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2019
 23. Culturele diversiteit Stichting Waternet, januari 2021
 24. Culturele diversiteit WE Fashion, 2020
 25. Culturele diversiteit Menzis, 2019
 26. Culturele diversiteit Gemeente 's-Hertogenbosch, 2020
 27. Aantal banen per SBI per maand, april – juni 2021
 28. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2020
 29. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2021-Q1
 30. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
 31. Looncomponenten pensioenopbouw, 2020
 32. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019
 33. Labour Market Policy Database - 2020, YG- monitor
 34. Labour Market Policy Database, 2020
 35. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021
 36. SRG-uitstroom Fase 2, 2020
 37. Tabellen Tozo voorlopig juni 2021
 38. Regionale indicatoren diverse thema’s 2018 t/m 2020
 39. Kwetsbare werknemers naar SBI sector, 2020
 40. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2020
 41. Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020
 42. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - definitief
 43. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 44. Kwaliteitsrapport Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)
 45. Inschrijfplichtige buitenlandse werknemers in Schagen
 46. Aantal banen per SBI per maand, maart – mei* 2021
 47. Statistisch Bulletin 2021-08
 48. Culturele diversiteit NTR, 2020
 49. Culturele diversiteit Renewi, 2020
 50. Tabellen Tozo voorlopig mei 2021
 51. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2021
 52. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2017/’18
 53. Werkzame beroepsbevolking van positie in de werkkring, 2020
 54. Aantal banen per SBI per maand, feb – apr* 2021
 55. AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04
 56. Werknemersbanen bij bedrijven met NOW, 2020
 57. Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep
 58. ZZP'ers in de gemeente Den Haag, 2015-2019
 59. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 60. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 61. Re-integratie en bijstand, 2020-Q4
 62. Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020
 63. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2020 - voorlopig
 64. Beroepeninformatie per sector, 2019-2020
 65. Kwaliteitsrapport Statistiek Personen met een uitkering, juli 2021
 66. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021
 67. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2020
 68. Rapportage Waarschuwingen 2020
 69. Culturele diversiteit Hogeschool van Amsterdam december 2020
 70. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank maart 2021
 71. Culturele diversiteit Brandweer Amsterdam-Amstelland maart 2021
 72. Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
 73. Tabellen Tozo voorlopig april 2021
 74. Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt
 75. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q4 2020
 76. Arbeidsmarktanalyse sport
 77. Aantal banen per SBI per maand, jan – mrt* 2021
 78. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 65 jaar, 2013-2020
 79. Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021
 80. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4
 81. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 82. Statistisch Bulletin 2021-06
 83. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18
 84. Culturele diversiteit Politie, 2020
 85. Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019
 86. Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020
 87. Ziekteverzuimpercentage Bakkerijbranche, 2019-2020
 88. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2018-2020
 89. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019
 90. Tabellen Tozo definitief, maart t/m juni 2020
 91. Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020
 92. Tabellen Tozo voorlopig maart 2021
 93. AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020
 94. Aantal banen per SBI per maand, dec 2020 – feb* 2021
 95. Statistisch Bulletin 2021-05
 96. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2020
 97. Regionale indicatoren diverse thema’s 2017 t/m 2020
 98. Stapeling tijdens de coronapandemie
 99. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2020
 100. Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020
 101. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2020
 102. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2020
 103. Verlenging kinderopvangtoeslag, 2013-2019
 104. Tabellen Tozo voorlopig februari 2021
 105. Aantal banen per SBI per maand, nov 2020 – jan* 2021
 106. Culturele diversiteit Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten februari 2021
 107. Culturele diversiteit HTM Personenvervoer november 2020
 108. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020
 109. Pensioenleeftijd werknemers, 2020
 110. Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020
 111. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021
 112. AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract
 113. Beroepen van mensen met betaald werk, 2020
 114. Culturele diversiteit ProRail december 2020
 115. Verdeelmodel BUIG-budget
 116. Culturele diversiteit APG december 2020
 117. SRG-uitstroom Fase 1, 2020
 118. AZW: Werknemers met BIG-registratie naar sector, spec. en regio, 2014-2019
 119. Aantal banen per SBI per maand, okt 2020 – dec* 2020
 120. Tabellen Tozo voorlopig januari 2021
 121. Tabellen Tozo nader voorlopig, Q3 2020
 122. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam november 2020
 123. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 124. Werknemersbanen Caribisch Nederland 2019
 125. Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020
 126. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2019
 127. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q3
 128. Culturele diversiteit PostNL Nederland november 2020
 129. Culturele diversiteit VPRO 2019
 130. Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020
 131. Samenwonende werknemers uit EU/EFTA-landen, 2019
 132. Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018
 133. ZZP’ers per wijk in Leidschendam-Voorburg, 2019
 134. Bijstandsuitkeringen naar kostendelers en leefvorm 2020
 135. Regionaal-Economische Kengetallen
 136. De beroepsbevolking tijdens de coronacrisis
 137. Gemiddeld uurloon van werknemers in 2019
 138. Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers
 139. StatLine-tabellen met uitkomsten over lonen/loonkosten
 140. Uurlonen, 2006-2019
 141. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag 2019 en 2020
 142. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht oktober 2020
 143. Culturele diversiteit Achmea december 2020
 144. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 145. Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019
 146. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2020
 147. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2020
 148. Aantal banen per SBI per maand, sep 2020 – nov* 2020
 149. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2019
 150. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2019
 151. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019
 152. Tabellen Tozo voorlopig december 2020
 153. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - december 2020
 154. Culturele diversiteit NTR 2019
 155. Culturele diversiteit ASR november 2020
 156. Culturele diversiteit HVO-Querido 2019
 157. Culturele diversiteit RDW november 2020
 158. Culturele diversiteit Rijksmuseum 2019
 159. Tozo voorlopig november 2020
 160. Banen van werknemers van 63 tot en met 66 jaar, 2019
 161. Profiel van flexwerkers in Nederland, 2003-2019
 162. Aantal banen per SBI per maand, jan 2015 – okt* 2020
 163. Culturele diversiteit gemeente Arnhem juni 2020
 164. Re-integratie en bijstand, 2020-Q2
 165. AZW-smal: Hoofdbanen naar enkele branches en onderl SBI-codes, aug 2020
 166. AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020