Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Tabellen re-integratievoorzieningen 4e kwartaal 2023
 2. Statistisch Bulletin 2024-06
 3. Barometer Culturele Diversiteit ProRail, 31 december 2023
 4. Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022
 5. Vaardigheden van werkenden: autonomie, herhaalde taken en procedures
 6. Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023
 7. Re-integratie en bijstand, 2023-Q3
 8. AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
 9. BUS X Achtergrondkenmerken Bbz
 10. BUS O - Jongerennorm
 11. Data ten behoeve van arbeidsmarktmodel van de Politie, deel 1
 12. Arbeidsmarktpositie 1 jaar na afstuderen van afstudeercohort 2019/2020
 13. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023
 14. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 15. Jongeren die niet werken en geen onderwijs volgen (NEETs), 2021-2022
 16. Barometer Culturele Diversiteit het Rijk, december 2023
 17. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2022/’23
 18. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 19. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 20. Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) in Nederland, 2022-2023
 21. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022
 22. Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022
 23. Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Groningen, 2022
 24. Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022
 25. NEA 2023 Resultaten in vogelvlucht
 26. Statistisch Bulletin 2024-05
 27. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023
 28. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 29. Aantal personen met loonkostensubsidie per gemeente, december 2021-2023
 30. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023
 31. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en arbeidsmarktregio, 2023
 32. Werken en wonen in Amersfoort
 33. Werknemersacties, 2023
 34. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 35. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 4e kwartaal 2023
 36. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2023
 37. AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling), 4e kwartaal 2023
 38. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 39. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 4e kwartaal 2023
 40. Pensioenleeftijd 2001-2023
 41. Werknemers zonder pensioen 2022
 42. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving
 43. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang 2023
 44. Statistisch Bulletin 2024-04
 45. Ingeschreven Oekraïense gevluchte jongeren, 1 oktober 2023
 46. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2023
 47. Statistiek Wet Inburgering (SWI) 2022
 48. Bedrijfstak journalisten, 2023
 49. Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2018-2022
 50. Bijstand, eerste kwartaal 2024
 51. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 52. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 53. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 54. SRG-H Uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2023
 55. Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023
 56. Aantal banen per SBI per maand, januari 2023 – december 2023
 57. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 58. Bijstand, eerste kwartaal 2023
 59. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2023
 60. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 61. Re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2023
 62. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q3
 63. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 64. Statistisch Bulletin 2024-03
 65. De regionale economie 2023
 66. Culturele Diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2023
 67. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2023
 68. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 69. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 70. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 71. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023
 72. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2023
 73. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2020-2021
 74. Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021
 75. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 76. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 77. Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?
 78. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 79. Statistisch Bulletin 2024-02
 80. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 81. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 82. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 83. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 84. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 85. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 86. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 87. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 88. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 89. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 90. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 91. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 92. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 93. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 94. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 95. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 96. Statistisch Bulletin 2024-01
 97. Maritieme monitoren, 2021-2022
 98. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022