Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2020

Genderscan van ondernemerschap in Nederland

Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.

Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018

Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.

AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, 2017-2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020

AZW: grootteklasse en werknemers van bedrijven 2020

Gemiddeld en mediaan aantal werknemers per grootteklasse bedrijven (naar AZW branche-sbi’s) 2020

Sociaal domein: cohort 2015, uitstroom 2015/’20

Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020

AZW smal: arbeidsmarkt, veiligheidsregio, maand, 19/’20

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020

AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020

Hbo verpleegkunde (croho 34560) 2017/’18 - 2019/’20

Hbo verpleegkunde: Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studie- en sectorendement 2017/’18 – 2019/’20

Studie-uitval na 1e jaar, 2016/'17 - 2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, zorg en welzijn opleidingen; ISCED, opleidingsniveau, 2016/'17 - 2018/'19

Studie-uitval, tekortberoepen, 2015/'16 - 2018/'19

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal/voltijd), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2018/'19

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

SRG-uitstroom Fase 2, 2019

Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019

Tabellen over oprichtingen van vestigingen en werkzame beroepsbevolking in en rondom Flevoland, naar sector, 2019.

Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week

Het aantal arbeidsuren per week van zelfstandigen zonder personeel in Nederland per beroep in de periode 2017-2019

AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2020.

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.

Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen

De tabel toont het aantal bestuurders van WNT-instellingen die in loondienst zijn van de WNT-instelling zelf, bij de dochteronderneming van de WNT-instelling, of bij de moederonderneming van de WNT-instelling per 1 december 2018.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18.

Rapportage Waarschuwingen 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2019 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q4

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q4

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2018, naar uitkeringspositie.

Indicatoren Verdeelmodellen Inkomensdeel 2019

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet ten behoeve van de verdeelmodellen

Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019

Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.

Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie

Jongeren 15 tot 27 jaar in Zaanstreek-Waterland met startkwalificatie, die geen onderwijs volgen.

Beroep naar migratieachtergrond, 2019

Deze tabellenset bevat de beroepsklassen, beroepssegmenten en beroepsgroepen van werkenden in 2019, uitgesplitst naar migratieachtergrond.

AZW-smal: Uitstroom (%), mobiliteitskenmerk, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019

AZW-smal: Aandeel uitstroom, baanselectie, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019

Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019

Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016

De tabellenset bevat achtergrondkenmerken van personen die in 2009 tot en met 2013 actief waren als zzp’er. Deze populatie wordt tot en met 2016 gevolgd.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2019.

Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019

Technisch opgeleiden die werkzaam zijn in een technisch beroep en/of sector, 2013-2019

Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020

Mutaties aantal AOW-uitkeringen naar provincie en landsdeel, mei 2019 - mei 2020

Armoedescan, 2016-2018

Financieel kwetsbaren in gemeenten: inzicht in subgroepen en gebruik van minimaregelingen, 2016-2018

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17

Maandcijfers gewerkte uren EBB

Om de uitwerking van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk in beeld te brengen, zijn maandcijfers over de gewerkte uren per werkende berekend vanaf 2013 tot nu.

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2018. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2017/’18 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

AZW: Pendel, woon- en werkregio, 2016-2018

Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018

AZW-smal: Uitstroom werknemers, baanselectie, 2017-2019

Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019.

AZW: ontstane vacatures, branche, RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, 2017-2018

Ontstane online vacatures binnen zorg en welzijn naar AZW-hoofdbranche en RegioPlus-(arbeidsmarkt)regio, van 2017 en 2018.

AZW-smal: Uitstroom werknemers, 55+, branche, 2017-2018

Uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal; 55+, branche, mobiliteitskenmerk, 2017-2018

Werkzame beroepsbevolking, 2019

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2019.

Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.

Gebruik Tozo in maart 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en het aantal personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), maart 2020.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2019 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2019 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2019 nog in de WIA zaten.

Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019

Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2019.

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?

In december 2019 werkten er in totaal zowel 1,1 miljoen mannen als 1,1 miljoen vrouwen in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun volgens de zogeheten TOGS-regeling.

Vaak of altijd in contact met mogelijke besmettingen, 2014-2019

Maatwerktabel met cijfers over in welke beroepsgroepen werknemers vaak of altijd in contact komen met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal.

Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Den Helder uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Beeldschermwerk werknemers 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd hoeveel uur per werkdag zij gemiddeld aan een beeldscherm werken. Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019

De tabel geeft informatie over werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers naar geslacht, leeftijd en type huishouden.

Contact tijdens werk, 2018

Contact met mensen tijdens werk waarbij men elkaar daadwerkelijk ontmoet, werknemers 15 tot 75 jaar, 2018

AZW: uitstroom cohort 2016, branche, SBI, 2016-2019

Uitstroom uit zorg en welzijn breed naar andere baan: cohort 1e kwartaal 2016, branche, SBI, 2e kwartaal 2016 - 3e kwartaal 2019

Migrantenmonitor, 2018

Bij de Migrantenmonitor is ook een dashboard beschikbaar. Dit dashboard presenteert de uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2018.

Thuiswerkers per beroep, 2019

De hoogste percentages thuiswerkers waren in 2019 te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs.

Cyberweerbaarheid onder zzp’ers

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

SRG-uitstroom Fase 1, 2019

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.

AZW: uitstroom baan, sector, regioplus-regio 2010-2019

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2010-2018

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2010-2018

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

AZW-smal: Uitstroom andere baan; dienstjaren 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio.

Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfsector, 2018

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2018.

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2018

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2018.

Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers

Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.

Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Leven lang leren naar beroep 2013-2018

Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.

Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

SRG-Uitstroom Fase 3, 2018

Tabellen over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Tabellen bijstand, overige adreslozen 2013-2016

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan overige adreslozen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd of zij buiten werktijd bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken. Daarbij kunnen zij kiezen uit: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. Het percentage betreft het deel dat kiest voor de antwoordcategorieën ‘vaak’ of ‘altijd’.

Werkzame beroepsbevolking naar beroep, 2008-2019

Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2019

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

AZW-smal: Banen arbeidsduur per week, branche 2010-2019

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW.

Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q2

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2019.

AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Armoedemonitor gemeente Leiden, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Regionaal-Economische Kengetallen

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

AZW: Duurzame inzetbaarheid werknemers zorg en welzijn

Maatwerktabel op basis van de NEA over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2019.

Arbeidsmarkt culturele sector 2010-2018

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire

Maandloon en sector van MBO-afgestudeerden die op Bonaire wonen en zijn afgestudeerd

Personen in technische beroepen, 2013-2018

Personen in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, 2013-2018

Kenmerken van architecten, 2018

Demografische en arbeidsmarktgerelateerde kenmerken van architecten en Nederlandse bevolking, 2018

Zelfstandigen in de grensregio’s, 2018

Vergelijking tussen de aandelen zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (25 tot 65 jaar) in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en België, naar regio, 2018.

Bijzondere bijstand 2018

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2018 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.

Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018

Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018

Migrantenmonitor, 2017

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

AZW: uitstroom, leeftijd werknemers; kwartaal 1 ‘18/19

AZW-smal: aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche.

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

AZW: Jeugdhulp (alternatieve indeling) 1e meting 2019

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW voor branche Jeugdhulp. Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2018

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2018 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2018 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2018 nog in de WIA zaten.

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2019

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Kenniswerkers Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Extra gegevens Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Aanvulling op Inkomenspositie Anw-ontvangers

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Labour Market Policy Database, 2018

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2019

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Werkzame beroepsbevolking, 2018

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Beroep salarisadministrateurs 2015 en 2018

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.

Banen Defensie naar woonprovincie werknemer, 2018

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.

AZW-smal: Mobiliteit zorg en welzijn leeftijd 2010-2019

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

Tabellen re-integratievoorzieningen, HY1 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Labour Market Policy Database - 2018, YG- monitor

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

SRG-uitstroom Fase 2, 2018

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

Bijstandspopulatie Heerlen, 2015-2017

In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.

Looncomponenten pensioenopbouw, 2018

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Pensioenleeftijd werknemers in 2018

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

AZW-smal: Uitstroom zorg en welzijn; leeftijd 2015-2017

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

AZW-smal: Uitstroom andere baan; dienstjaren 2015-2017

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Verrekende bedragen BDFS 2018

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Brede Welvaart 2018

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Culturele diversiteit Politie Nederland 2018

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

Bedrijven en minimumloon, Caribisch Nederland

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Rapportage Waarschuwingen 2018

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Uurlonen, 2006-2018

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

Werknemers Schiphol, 2017

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Onderzoek naar deeltijdwerkers t.b.v. IBO-deeltijdwerk

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio's Benelux

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Personen met Loonkostensubsidie, ultimo 2018

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q4

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Werkend Nederland, 2018

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

Werk gerelateerde psychische vermoeidheid werknemers

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Boetevorderingen met datum besluit

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Witte vlek op pensioengebied in de uitzendsector, 2016

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Dynamiek banen van werknemers

Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.

Armoedemonitor gemeente Leiderdorp, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018

Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.

Indicatoren ten behoeve van de BZK Verdeelmodellen 2019

Indicatoren t.b.v. de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2018

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

AZW-smal: Mobiliteit; uitstroom, 2010KW01-2018KW04

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Armoedemonitor gemeente Schagen, 2018

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018

Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

SRG-uitstroom Fase 3, 2017

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Armoedemonitor gemeente Nieuwegein, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Familiebedrijven in Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Werkgelegenheid zorg en welzijn; 2014 - 2018 kwartaal 3

Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.

Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

SRG-uitstroom Fase 1, 2018

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2019

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inkomen partners overleden AOW’ers met partnertoeslag

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Onderzoek naar de afschaffing van de AOW-partnertoeslag

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Interactief dashboard voor gemeenten maart 2019

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Werknemers in NL en buurlanden naar woonland, 2016

Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.

Beroepeninformatie per sector, Tabel 1716 deel I

Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.

Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

Loonkostensubsidie en omvang baan, september 2018

In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q3

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.

Tabellen re-integratievoorzieningen, kw4 2018

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

AO uitkeringen in verband met leverziekten 2010-2017

Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes

Dashboard kernindicatoren integratie

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Aantal werknemers in de industriële sector, 2017

Het aantal werknemers in de industriële sector naar leeftijd, nationaliteit en soort baan

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio, 2010-2017

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, en uitstroom van werknemers naar inkomstenbron en sector.

Uitstroom bijstand naar baan, naar geboorteland

Aantal personen met een algemene bijstandsuitkering ultimo december 2017 en aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden in de 1e helft van 2018, naar geboorteland.

VNG Risicomodel, 2017 - 2018

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2017

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd

Aanvulling op de StatLinetabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures

Pilot Barometer culturele diversiteit

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2014-2018

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

BUS-N Wet Taaleis 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.

Mobiliteit werknemers; AZW smal, landelijk, 2014-2016

Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Netto verloop; AZWsmal, landelijk & regionaal 2014-2016

Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie

Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2018

cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen BDFS

Onderzoeksrapport over vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS).

Personen die de inlichtingenplicht schenden, 2017

Kenmerken van personen die de inlichtingenplicht schenden naar leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond, type huishouden, gemeentegrootte en provincie, 2017.

BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Bijzondere bijstand individuele studietoeslag 2015-2017

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Tabellen re-integratievoorzieningen, kw3 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q2

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2018.

Stromen in de sociale zekerheid 2010-2016

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.

Uitstromers uit bijstand door baan per regio

Aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden, naar arbeidsmarktregio, 1e helft 20181

Banen naar sectorindeling en grootteklasse

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers in december 2017 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014

Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2016

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Vestigingen en werknemers van bedrijven Noord-Limburg

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Stapelingsproblematiek wijken en buurten Leiden, 2017

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Vast en flexibel personeel bij overheid en onderwijs

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Rapport Bijzondere bijstand 2017

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Rapport Bijzondere bijstand 2016

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Looncomponenten pensioenopbouw, 2013-2017

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Witte vlek op pensioengebied 2016

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Pensioenaanspraken van personen, 2015

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Best betaalde werknemers

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Banen naar woonland 2016

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Aantal banen bij architectenbureaus, 2006-2017

Aantal banen, arbeidsvolume, dienstverbanden en bedrijven bij architectenbureaus, 2006-2017

Standen Bbz juni 2015-2017

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Gestarte banen van werknemers 2015

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Datagestuurd werken in Schagen en Den Helder

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2017

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Werkgelegenheid dankzij VK per bedrijfstak

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2018

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2017

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Gemiddelde werkgelegenheid Provincie Limburg 2007-2016

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2018

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Labour Market Policy Database, 2017 voorlopig

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Labour Market Policy Database, 2016 definitief

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang, 2016

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

BIG uitstroom 55 tot 65 jarigen 2013-2015

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Arbeidsmarksituatie regio Haaglanden, 2009-2017

Kenmerken regionale arbeidsmarkt regio Haaglanden, zoals werkloosheid en netto arbeidsparticipatie.

Aandeel 0-jarigen onder aanvragen kinderdagopvangtoeslag

Het CBS is door SZW gevraagd het aandeel baby’s te schatten op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag.

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2018-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2018.

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Technische beroepen: sectoren en ranglijsten

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 vaste arbeidsrealatie

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Jongerennorm en bijzondere bijstand

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Langdurig in de bijstand

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.

Tabellen re-integratievoorzieningen, kw2 2018

cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

SRG-Uitstroom Fase 2, 2017

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Kenmerken van werkend Gelderland 2015

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

Instroom en beroepwisselaars vanuit andere beroepen

Instroom in pedagogische beroepen vanuit andere beroepsklassen en beroepswisselaars, 2017

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2017

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2017 nog in de WIA zaten.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2014

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2014 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2014 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2014 nog in de WIA zaten.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2016

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2016 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2016 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2016 nog in de WIA zaten.

Standen en stromen van werknemers in de WIA 2015

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2015 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2015 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2015 nog in de WIA zaten.

Internationale kenniswerkers. Een verkennend onderzoek

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Branchevereniging NCV, omzet en banen

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Werkzame beroepsbevolking 15-74 jaar Gemeente Utrecht

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

Rapportage Waarschuwingen 2017

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2017 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Verrekend fraude- en boetebedrag 2017

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen bij ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 door gemeenten.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Profielen bijstandsinstroom Eindhoven

Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Personen met re-integratie naar positie, december 2017

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2017, naar uitkeringspositie.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Uitstroom naar pensioen, 2001-2017

Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten, 2017

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Bevolkingskenmerken Noord-Brabant, september 2017

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2017

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

Tabellen re-integratievoorzieningen, kw1 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2017-Q4

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2017.

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden juli 2017

Maatwerktabel opgesteld over het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in juli 2017.

Werkzame beroepsbevolking ISCO2008 en onderwijsniveau

Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017 .

Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen, 2011-2016

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Bijstand en re-integratie, Leidschendam-Voorburg 2015

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Werkzame bevolking Noordoost-Noord-Brabant, Onderwijs

Werkzame beroepsbevolking 15 - 75 jaar Corop Noordoost-Noord-Brabant naar Onderwijsniveau en SBI2008, 2016.

Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Werknemers in Nederland, 2016

Alle werknemers in Nederland in 2016 naar leeftijd, geslacht, arbeidsrelatie, sector, jaarloon en verzekerde duur.

Interactief dashboard voor gemeenten mei 2018

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update mei 2018.

Uitstroom van leerlingen uit speciaal onderwijs

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).

Werknemers met werkregio gemeente Lelystad

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Doelgroepen armoedebeleid in Leiden, 2015

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015, uitgevoerd in het kader van Urban Data Center (UDC) Leiden071

Werknemers van opgeheven bedrijven, 2015

Kenmerken van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven: leeftijd, maandloon, baanduur, soort baan.

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 4e kw. 2017

Informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kenmerken van personen met een uitkering naar regio

Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau.

Beroepeninformatie per sector, 2016-2017

Cijfers over beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

NEA 2017 Kerncijfers

Beknopt overzicht van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 ten behoeve van SZW.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 resultaten

Arbeidsomstandigheden van werknemers naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak op basis van de NEA 2017.

Migrantenmonitor, 2015-2016

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

SRG-uitstroom Fase 1, 2017

Startende banen in de eerste helft van 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw. 2017

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren voor het sociaal domein in gemeente Almere

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Arbeidsongeschiktheid en sterfte, 2006-2016

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Clusteranalyse Eindhoven, 2015

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Vacatures stroomcijfers

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek 3e kw. 2017

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van SZW

BUS-N Wet Taaleis 2017

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Personen met re-integratie naar positie, juni 2017

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2017, naar uitkeringspositie.

Startende banen na re-integratie, gemeenten 2016

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

SRG-uitstroom Fase 3, 2016

Maatwerk over startende banen vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Bijstandsontvangers met re-integratie aan het werk

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening, naar persoonskenmerken en woongemeente.

Het onbenut arbeidspotentieel in beeld

In dit artikel worden de omvang, ontwikkeling en regionale spreiding van het onbenut arbeidspotentieel beschreven.

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2017

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Vorderingen inlichtingenplicht en boetevorderingen

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

Stage na studie, 2012-2016

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Redenen van in- en uitstroom bijstand, 2016

Redenen van in- en uitstroom in en uit de bijstand voor de verslagperiode 2016. In opdracht van SZW.

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2017

Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden.

Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Werkzame beroepsbevolking beroepsgroepen en persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroepen, bedrijfsklasse, opleidingsniveau en leeftijd landelijk

Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).

Outside options leraren, 2006-2015

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers

Tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Tabellen bijstand SZW

Cijfers naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting geleverd aan SZW

ESF Monitor 2014-2020, verslagjaar 2016

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Kinderopvang naar gemeenten, 2016

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016

Personeelskenmerken arbeidsvoorwaardelijke overheid

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 2e kw. 2017

Bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Overige zelfstandigen naar inkomen, 2015

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Stromen in de sociale zekerheid, 2010-2015

Cijfers over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.

Loonsom naar sector op Caribisch Nederland

Totale loonsom van werknemers in loondienst naar sector op Caribisch Nederland, 2015 en 2016

Herkomst, onderwijsniveau/-richting beroepsbevolking

Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).

Indicatoren Verdeelmodel Inkomensdeel 2017

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Totale groep deelnemers leren met hoogste vooropleiding

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2016

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2016.

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2015-2016

Het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk in 2015 en 2016 voor een selectie gemeenten.

Werkzame beroepsbevolking en combibaan, 2005-2016

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) m.b.t het hebben van een tweede baan in de periode 2005-2016

Ziekteverzuim bedrijfstak en grootteklasse, 2011-2016

maatwerktabellenset ziekteverzuimpercentage naar economische activiteit en grootteklasse 2011 tot en met 2016.

Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (1)

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie 2017-Q1

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan

Kinderopvang naar 54 gemeenten en provincie 2016

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 54 gemeenten en provincies, 2016

NBBU-leden: omzet en uitzendkrachten

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Personen met een bijstandsuitkering apr. '16 - mrt. '17

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

(Personen met) re-integratievoorzieningen, 2017 q2

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de SRG

BUS-E vervolg monitor alleenstaande ouders

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

BUS-G maatwerk in het kader van de kostendelersnorm

Een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren

Bevolking van 18-74 jaar 2016

Bevolking van 18 - 74 jaar naar geslacht, startkwalificatie, leeftijd, voor Gelderland en Nederland 2016.

SRG-uitstroom Fase 2, 2016

Maatwerk over startende banen in 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Doelgroepenanalyse bijstand Leidschendam-Voorburg

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Zzp’ers in Leidschendam-Voorburg

Deze maatwerkopdracht is gemaakt in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Migranten werkzaam in de bouw, 2011-2015

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2013 en 2015

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Kinderen in bijstandsgezinnen

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Werkzame personen naar bedrijfstak en beroep

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak en beroep 2011 t/m 2016

Werkzame personen in 'klantcontactberoepen'

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

Incassoratio 2016 vorderingen algemene bijstand

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand

ESF Monitor 2007-2013, unieke deelnemers

Arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het ESF in de programmaperiode 2007-2013.

Positie in de werkkring en regio

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar naar positie in de werkkring naar provincie en COROP-gebied

Personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering

Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016

Rapportage Waarschuwingen 2016

Onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2016 in het kader van de Fraudewet.

Bijstand en bijstandsduur in gemeente Utrecht, 2015-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Van opvang naar integratie

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

re-integratievoorzieningen eerste kwartaal 2017

Maatwerktabellen over (personen met) re-integratievoorzieningen, eerste kwartaal 2017

Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2014

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Aantal banen beëindigd door faillissement

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

Werkzame beroepsbevolking Corop 2015 en sbi 2008/Corop 2016

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Factsheet fusiegemeente Heerlen en Landgraaf

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Vacatures stroomcijfers, seizoensgecorrigeerd

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en

Werknemers met zorgen over baanbehoud

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

SRG-uitstroom Fase 1, eerste halfjaar 2016

Startende banen in de 1e helft van 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie.

Rapportage verrekend fraude- en boetebedrag 2015

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen door gemeenten in 2015.

Familiebedrijven in Nederland

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Beroepeninformatie per sector, 2015-2016

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Verdiepende analyses kostendelersnorm

Verdiepende analyses in opdracht van SZW over de situatie voor en na invoering van de kostendelersnorm.

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2017

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Loonsom en aantal banen voor een viertal bedrijfstakken, 2015

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Voorlopige incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand.

Personen met re-integratievoorzieningen, 4e kw 2016

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

ESF-monitor 2007-2013

Rapport en tabellen over kenmerken deelnemers projecten gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013.

Aantal personen met een bijstandsuitkering

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Recht op kinderopvangtoeslag, Den Haag 2015

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector

Cijfers over banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Vacatures stroomcijfers, kwartaalcijfers

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Migrantenmonitor, 2014-2015

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Zzp’ers in Groningen

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Banen van werknemers naar economische sector, 2015

Maatwerktabellen over de banen van werknemers naar economische sector (sbi 5 digit).

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, 3e kw. 2016

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude over het derde kwartaal 2016

Indicatoren kindsituatie naar herkomst

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Loonverschillen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner

Tabellen met informatie over verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner 2015 - tweede kwartaal 2016

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2016

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Omvang en schadelast sector Bouwbedrijf 2014-2015

Werkgelegenheid in de sector Bouwbedrijf in 2014 en 2015 en de ww-schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2015.

Startende banen na re-integratie, gemeenten 2015

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2015 re-integratie hadden en een baan startten.

Personen met re-integratie naar positie, juni 2016

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2016, naar uitkeringspositie.

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.

Huishoudenspositie AOW-registratie en BRP, 2014 en 2015

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Bijstandsuitkering naar regio, 30 juni 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen naar regio (gemeenten, wijken en buurten).

Ongecorrigeerde beloningsverschillen

Ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid, 2014.

Doelgroepenanalyse MijnPensioenOverzicht.nl

Tabellen met kenmerken van zij die pensioen opbouwen, naar wie (n)ooit heeft ingelogd op MPO.nl.

Traditionele en nieuwe energiesectoren 2013-2014

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Beroepeninformatie per sector, 2014-2015

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Verdieping witte vlekken op pensioengebied, 2013

notitie over de verdieping van onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2013 dat eerder in 2016 is uitgevoerd

Maatwerktabellen Bijstandsaanvragen, jan-aug 2016

Tabellenset met maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente.

Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2015

Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015.

Bijstandsuitkeringen en re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2009-2014

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.

Stedelijkheid, WOZ en uitkeringen per postcode, 2014

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Ziekteverzuimpercentage welzijn en aanverwante branches

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Labour Market Policy Database, 2015 voorlopig

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2015, en stand ultimo 2015 beschreven.