Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 2. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 3. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 4. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 5. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 6. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 7. Barometer culturele diversiteit
 8. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 9. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 10. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 11. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 12. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 13. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 14. Statistisch Bulletin 2022-06
 15. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 16. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 17. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 18. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 19. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 20. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 21. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 22. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 23. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 24. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 25. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 26. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 27. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 28. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 29. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 30. Statistisch Bulletin 2022-05
 31. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 32. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 33. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 34. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 35. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 36. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 37. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 38. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 39. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 40. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 41. Statistisch Bulletin 2022-04
 42. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 43. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 44. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 45. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 46. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 47. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 48. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 49. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 50. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 51. Tozo nader voorlopig, september 2021
 52. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 53. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 54. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 55. Werknemers horeca in coronatijd
 56. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 57. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 58. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 59. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 60. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 61. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 62. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 63. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 64. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 65. Statistisch Bulletin 2022-03
 66. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 67. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 68. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 69. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 70. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 71. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 72. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 73. De Nederlandse economie in 2021
 74. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 75. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 76. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 77. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 78. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit
 79. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 80. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 81. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 82. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 83. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 84. Statistisch Bulletin 2022-02
 85. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 86. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 87. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 88. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 89. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 90. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 91. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 92. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 93. Witte vlek op pensioengebied 2019
 94. Statistisch Bulletin 2022-01
 95. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 96. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 97. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020