Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022
 2. Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten
 3. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank, januari 2023
 4. Loon uitwonende studenten Rotterdam, 2021
 5. Reden van het ziekteverzuim van werknemers VVT, 2022
 6. Bijstand, eerste kwartaal 2023
 7. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2022
 8. Uurlonen, jaarlonen inclusief bijzondere beloning en arbeidsvolume, 2021-2022
 9. AZW-breed: uitstroom werknemers van gecertificeerde instellingen, 2019KW01-2022KW04
 10. ESF+ nulmeting kwetsbare arbeidsmarktpositie
 11. Culturele diversiteit Gemeente Rotterdam, oktober 2022
 12. Duurzame uitstroom uit de bijstand Schagen, 2019-2021
 13. Re-integratie en bijstand, 2022-Q3
 14. Pensioenleeftijd 2022
 15. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022
 16. Statistisch Bulletin 2023-05
 17. Werkzame personen, november 2021
 18. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst 2020, 2021 en 2022
 19. AZW-breed: reden van werkgerelateerd ziekteverzuim van werknemers, 2022
 20. Culturele diversiteit Rabobank, januari 2023
 21. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2022
 22. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2022
 23. Bijstand aan elders verzorgden en overig adreslozen, ultimo december 2020 en 2021
 24. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2022
 25. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2022
 26. AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022
 27. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2022 - Onderzoeksbeschrijving
 28. Uitzendkrachten per bedrijfssector in 2021 en 2022
 29. Arbeidsduur zzp-ers naar AZW branches, 2022 en 2020-2022
 30. Statistisch Bulletin 2023-04
 31. Regionale Monitor Brede Welvaart provincie Gelderland
 32. Voorsorteren op gezinsleven?
 33. Kenmerken van architecten, 2021
 34. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 35. Beroep van 15- tot 75-jarigen, 2018-2022
 36. Werknemers en zelfstandigen, 2021 en 2022
 37. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2022
 38. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
 39. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2022
 40. Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022
 41. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2022
 42. Culturele diversiteit Stedin Groep, december 2022
 43. Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022
 44. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q3
 45. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2022 (voorlopig)
 46. Statistisch Bulletin 2023-03
 47. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2022
 48. Werkzame beroepsbevolking naar het hebben van een tweede baan, 2013-2022
 49. Slachtofferschap en discriminatie op het werk, 2017-2021
 50. Culturele diversiteit Achmea, november 2022
 51. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 52. Culturele diversiteit Amsterdam UMC, juni 2022
 53. Werknemers Energy & Health Campus Schagen, dec 2020
 54. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak 2019-2021
 55. Culturele diversiteit Timing, 2021
 56. Culturele diversiteit Sdu, 2021
 57. Culturele diversiteit NTR, 2021
 58. Culturele diversiteit Enexis, 2021
 59. Culturele diversiteit Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam, 2021
 60. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2021
 61. Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs
 62. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 63. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 64. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 65. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 66. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 67. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 68. Verdeling uur- en jaarlonen, 2006-2021
 69. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2022
 70. Statistisch Bulletin 2023-02
 71. Regionaal-Economische Kengetallen mkb 2022
 72. Economische indicatoren topsector HTSM, 2010 - 2021
 73. Hoogopgeleide arbeidsbelemmerden en afstand arbeidsmarkt
 74. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022
 75. Omzet en verloonde uren in specifieke branches
 76. Statushouders met bijstandsuitkering, 2014-2021
 77. Standen en stromen van de WIA 2021
 78. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2022
 79. Regionaal-Economische Kengetallen 2022
 80. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 81. Re-integratie en bijstand, 2022-Q2
 82. Arbeidsongevallen en beroep
 83. Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021
 84. Statistisch Bulletin 2023-01
 85. Highlights CBS Urban Data Center/Eindhoven