Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Cohortonderzoek bijstandsuitstroom naar werk, 2021
 2. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q3
 3. Werknemers zonder pensioen 2022
 4. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 5. Beschrijving van Nederlandse bedrijven met AI-vacatures, 2020-2023
 6. Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?
 7. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2023
 8. Statistisch Bulletin 2024-02
 9. Culturele diversiteit Gemeente Dordrecht, 2022
 10. Uitbreiding onderzoek naar kenmerken van architecten, 2021
 11. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 12. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2020 t/m 2022
 13. Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023
 14. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2020-2022
 15. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2022
 16. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2022
 17. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023
 18. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2023
 19. Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023
 20. Culturele diversiteit Gemeente Eindhoven, september 2023
 21. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2016-2022
 22. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2022
 23. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 24. Culturele diversiteit VvAA, 2019 en 2022
 25. Re-integratie en bijstand, 2023-Q2
 26. Statistisch Bulletin 2024-01
 27. Maritieme monitoren, 2021-2022
 28. BZK Maatstaven gemeentefonds, 2022