Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Re-integratie en bijstand, 2022-Q1
 2. Baanvindkansen van niet-werkenden, 2013-2021
 3. Statistisch Bulletin 2022-12
 4. Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2021
 5. Banen in Leiden, 2020
 6. Woon-werkafstand personeel Haagse scholen, 2020
 7. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 2
 8. Arbeidsmarktpositie Oekraïners, 1 juli 2022
 9. Herkomstland van werknemers in Nederland
 10. Werkonderzoek 2022
 11. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 12. AZW: Gedetacheerden in zorg en welzijn, 2013-2021
 13. Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg
 14. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2020
 15. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 16. Statistisch Bulletin 2022-11
 17. Voortijdig schoolverlaters, Oost-Gelderland, 2018-2020
 18. Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020
 19. Bedrijfsbeëindigingen Oost-Gelderland, 2018-2021
 20. Arbeidsmarkt Oost-Gelderland, 2019-2021
 21. Arbeidsmarktdynamiek in de jaren tien
 22. AZW: Onderwijsniveau in branche VVT, WNE mei/juni 2022
 23. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022
 24. Familiebedrijven in Nederland 2020-2021
 25. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021
 26. Tabellen Tozo definitief, 2021
 27. Familiebedrijven in Nederland, 2020
 28. Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021
 29. Loon uitwonende studenten, 2021
 30. Werknemers met reguliere CAO, 2014-2021
 31. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 32. Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers
 33. Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021
 34. Statistisch Bulletin 2022-10
 35. Studerende wajongers, 2017-2022
 36. Bbz nader voorlopig, maart 2022
 37. Bijstand, derde kwartaal 2022
 38. Tozo definitief, oktober t/m december 2021
 39. Extra uitvraag Tegenprestatie 2022
 40. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 41. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 42. Labour Market Policy Database, 2021
 43. Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022
 44. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2022-Q1
 45. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021
 46. AZW: Kwalificaties in Zorg en Welzijn, 2020
 47. AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021
 48. Statistisch Bulletin 2022-09
 49. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 50. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 51. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 52. Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht
 53. SRG-H Uitstroom Fase 2, verslagjaar 2021
 54. SRG-K Tozo, SRG, Polis, cohort ultimo juni 2021 fase 1
 55. Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022
 56. Tabellen Bbz nader voorlopig, februari 2022
 57. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - definitief
 58. Looncomponenten pensioenopbouw, 2021
 59. Arbeidspotentieel van niet-werkenden
 60. Statistisch Bulletin 2022-08
 61. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 62. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 63. Tabellen Bbz nader voorlopig, januari 2022
 64. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2022
 65. Dynamiek werknemers 2018-2021
 66. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2021
 67. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2021
 68. Culturele diversiteit Hogeschool Inholland, december 2021
 69. Culturele diversiteit Corporatie VGZ, 2019-2021
 70. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2021
 71. Beroep salarisadministrateurs 2021
 72. Statistisch Bulletin 2022-07
 73. In Nederland werkzame ingezetenen en nietingezetenen uit EUEFTA landen 2019
 74. Culturele diversiteit NPO, april 2022
 75. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 76. Aanvullend onderzoek voor branchevereniging NCV
 77. Re-integratie en bijstand, 2021-Q4
 78. Verdeelmodellen Inkomensdeel 2022 - voorlopig
 79. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022
 80. Rapportage Waarschuwingen 2021
 81. Rapportage Waarschuwingen 2021
 82. Tabellen Tozo definitief, juli t/m september 2021
 83. Tabellen Bbz nader voorlopig, december 2021
 84. Culturele diversiteit Rijksmuseum, 2020 en 2021
 85. Culturele diversiteit VPRO, 2021
 86. Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022
 87. AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, 2014-2021
 88. Barometer culturele diversiteit
 89. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 90. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022
 91. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021
 92. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4
 93. Culturele diversiteit Gemeente Den Haag, juli 2021
 94. Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021
 95. Statistisch Bulletin 2022-06
 96. Omvang Noodpakket Coronavirus Caribisch Nederland, 2021
 97. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 98. Arbeidsdeelname in de buurten van Nederlands vier grote steden
 99. Bijzondere bijstand individuele studietoeslag, 2021
 100. Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021
 101. Werknemers in de sector uitzendbureaus uit de EU-11
 102. Culturele diversiteit ASR februari 2022
 103. Arbeidsdeelname van technici van 15 tot 75 jaar, 2013-2021
 104. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 105. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 106. Tabellen Bbz nader voorlopig, november 2021
 107. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 108. Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021
 109. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2021
 110. Pensioenaanspraken per geboortejaar, 2019
 111. Statistisch Bulletin 2022-05
 112. Re-integratie en bijstand, 2021-Q3
 113. Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018
 114. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021
 115. Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021
 116. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 117. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 118. Bbz nader voorlopig, oktober 2021
 119. Personen met opbouw van AOW-aanspraken 2015-2020.
 120. Pensioenleeftijd, 2001-2022
 121. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 122. Statistisch Bulletin 2022-04
 123. Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, december 2020
 124. Maatstaven nieuwe verdeelmodellen, 2021
 125. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 126. Bijstand, eerste kwartaal 2022
 127. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 128. Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers
 129. BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021
 130. Eerste generatie migranten in de bouw, 2020
 131. Tozo definitief, april t/m juni 2021
 132. Tozo nader voorlopig, september 2021
 133. SRG-H Uitstroom Fase 1, verslagjaar 2021
 134. SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020
 135. Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020
 136. Werknemers horeca in coronatijd
 137. Werkenden naar bedrijfstak, 2020
 138. Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021
 139. Culturele diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2021
 140. Aantal banen per SBI per maand, januari – december* 2021
 141. Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)
 142. SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3
 143. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021
 144. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 145. Regiomonitor regio Groningen-Assen
 146. Statistisch Bulletin 2022-03
 147. Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown
 148. Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2021
 149. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2015
 150. Werkzame beroepsbevolking verbijzonderd naar beroep, 2021
 151. Niet-gebruik van de bijstand in Den Haag, 1 januari 2018
 152. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 153. Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen
 154. De Nederlandse economie in 2021
 155. Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020
 156. Culturele diversiteit Gemeente Roermond, 2020
 157. Culturele diversiteit OKT Amsterdam, 2020
 158. Tozo nader voorlopig, augustus 2021
 159. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 160. Arbeidsdeelname, kerncijfers 2013-2021
 161. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2010 en 2020
 162. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020
 163. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2020
 164. Statistisch Bulletin 2022-02
 165. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 166. Culturele diversiteit Achmea, november 2021
 167. Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2020
 168. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021
 169. Werkende armen in Den Haag, 2018-2019
 170. Tabellen Tozo nader voorlopig, juli 2021
 171. Re-integratie en bijstand, 2021-Q2
 172. Banen van werknemers geboren in buitenland, 2020
 173. Witte vlek op pensioengebied 2019
 174. Statistisch Bulletin 2022-01
 175. Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2021
 176. Werkzame personen naar beroep en onderwijsniveau en provincie, 2016-2020
 177. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2020