Nationale rekeningen: revisie tijdreeksen 1995-2021

Over deze publicatie

In deze notitie wordt beknopt uiteengezet hoe de macro-economische tijdreeksen voor 1995-2021 zijn gereviseerd. Achtereenvolgens worden de gehanteerde uitgangspunten en gebruikte methodiek per stelsel beschreven. Ook worden de bijstellingen voor het bbp en enkele andere kernindicatoren gepresenteerd en wordt de nieuwe methode voor seizoencorrectie beschreven.