Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Jannes de Vries

Vaardigheden van werkenden: autonomie, herhaalde taken en procedures

Over deze publicatie

Op welke wijze hangen autonomie, het uitvoeren van herhaalde taken en werken volgens procedures samen met de positie in de werkkring van werkenden? En in hoeverre hangen deze factoren en de positie in de werkkring samen met de mate waarin werkenden verschillende vaardigheden toepassen op het werk?
De belangrijkste bevindingen:

  • Zelfstandigen (inclusief zzp’ers die eigen arbeid aanbieden) ervaren meer autonomie en werken minder volgens vaste procedures dan werknemers.

  • Weinig autonomie, veel herhaalde taken en werken volgens procedures komt veel voor bij uitzendkrachten.

  • Met uitzondering van werken volgens procedures geldt dit ook voor oproep- en invalkrachten.

  • Het gebruik van digitale vaardigheden hangt positief samen met autonomie en negatief met herhaalde taken en werken volgens procedures. Voor zwaar lichamelijk werk geldt het omgekeerde.