Uitstroom zorg en welzijn is klein, wel veel wisselingen binnen bedrijfstak

Over deze publicatie

De bedrijfstak zorg en welzijn heeft er in de afgelopen zeven jaar per saldo ruim 220 duizend werknemers bijgekregen. In die periode is steeds de instroom groter geweest dan de uitstroom. Wel is het aantal uitstromers de laatste drie jaar flink toegenomen, tot ruim 150 duizend per jaar. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende werknemers echter klein. Wel wisselen werknemers tussen en binnen de branches van zorg en welzijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.