Auteur: Harry Bierings, Martijn Souren

Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023

Over deze publicatie

Waarom krijgen of nemen mensen ontslag, en wat is hun arbeidsmarktpositie drie maanden later? Hadden zij een vast contract, en hoe is dat in een eventuele nieuwe baan? Nieuwe cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) geven hier inzicht in.

De belangrijkste bevindingen:
- 67 procent van de gemiddeld 661 duizend ontslagen van werknemers per kwartaal in 2023 was op eigen initiatief, bij 16 procent lag het initiatief bij de werkgever en bij 16 procent was het onbekend.
- 35 procent nam ontslag omdat ze een andere baan of eigen bedrijf wilden. Ook studie of opleiding werd vaak als reden genoemd.
- 35 procent van de 106 duizend ontslagen op initiatief van de werkgever had faillissement, bezuinigingen, reorganisatie, arbeidsconflict of te weinig opdrachten als belangrijkste reden. Ook het aflopen van een tijdelijk contract was met 18 procent vaak de reden voor ontslag.
- Werknemers die ontslag kregen of namen, hadden vaker een flexibel dan een vast contract. Dat gold zowel voor ontslag op initiatief van de werkgever (62 procent) als voor degenen die zelf ontslag hadden genomen (61 procent).
- Bijna de helft van de werknemers die op initiatief van de werkgever werden ontslagen, had binnen drie maanden na het ontslag weer werk. Bij werknemers die zelf ontslag hadden genomen, was dat 69 procent.